Dokumenty

PLACENÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ s pojištěním pro výkon práva myslivosti.
Pro pojištění využívejte, pokud možno, platbu převodem na účet č. 360975389/0800 a uvést jako variabilní symbol Vaše rodné číslo.
Pokud nemáte v SW Diana založený email, pošlete na OMS email (oms.beroun@iex.cz), a zašleme zpět emailem členský průkaz v papírové podobě. Pokud nemáte email, zašleme členský průkaz poštou.

Prosíme o omezení osobních kontaktů z důvodu COVID-19, do odvolání opatření.


Myslivecký kurz adeptů bude zahájen 29. ledna 2021
Prihlaska-kurz.doc

Zahájení kurzu mysliveckých hospodářů dne 12. března 2021
PrihlaskaZMH-(2).xls


Ministerstvo zdravotnictví k mimořádným opatřením

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k textu Usnesení vlády České republiky ze dne 30. září 2020 č. 958 o přijetí krizového opatření pro podnikatelské a obdobné činnosti ve vztahu k rybářství a myslivosti

S ohledem na četné dotazy na dopady Usnesení vlády České republiky ze dne 30. září 2020 č. 958 o přijetí krizového opatření do oblasti myslivosti a rybářství Ministerstvo zdravotnictví sděluje po konzultaci s Ministerstvem zemědělství, že
zákaz hromadných akcí v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech v době od 5. října do 18. října podle bodu I. odst. 1 usnesení vlády České republiky ze dne 30. září 2020 č. 958 o přijetí krizového opatření, se nevztahuje na:

  • výkon rybářského práva v rybářských revírech – výlov rybníka jako rybářského revíru nebo jeho součásti uživatelem rybářského revíru včetně jím pověřených osob, činnosti, uživatele rybářského revíru, které nelze odložit (např. zarybňování, lov elektrickým agregátem, hospodářská činnost na revírech), společný lov organizovaný uživatelem rybářského revíru v rámci výkonu rybářského práva
  • rybníkářství – výlov rybníka, další hospodářská činnost, která nesnese odkladu (např. oprava a údržba rybníka a rybničního zařízení)
  • výkon práva myslivosti – společný lov organizovaný uživatelem honitby za účelem plnění plánu lovu, plnění mimořádných veterinárních opatření a předcházení škodám zvěří (např. společný lov drobné nebo spárkaté zvěře)

Tyto činnosti jsou považovány ve smyslu bodu I. odst. 1 výše uvedeného usnesení vlády za „jiné obdobné činnosti“ a uvedený zákaz se na ně nevztahuje.
Provádění těchto činností je možné, ale bez dalších navazujících společenských shromáždění účastníků, která by byla v rozporu s výše uvedeným usnesením vlády.

EKOPLANT – pachová zradidla. 

Doporučuji případné objednávky směřovat do mailu, nebo na telefon – máte výhodnější ceny, než přes shop.
 
https://www.pacholek.cz/
 
V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na uvedený telefon, nebo mail.
 
S pozdravem
Lucie Štěpánková
 
 
 
EKOPLANT, s. r. o.
Kolbenova 886/9a
190 00 Praha 9
IČ: 25719602

Tel: 724 291 330 telefon – máte výhodnější ceny, než přes shop.
 
Zastrelne.docx

Zadost-o-poskytnuti-financnich-prispevku-poskytovanych-uzivatelum-hinite-_-(1).docx

Priloha-c-1-zadosti-o-poskytnuti-financnich-prispevku-poskytovanych-uziv-_-(003).docx
Priloha-c-2-zadost-o-poskytnuti-financnich-prispevku-poskytovanych-uzi-_.docx