Telefon: +420 311 622 196, +420 737 761 271 | Email: info@oms-beroun.cz | Adresa: Na Dražkách 328, 266 01 Beroun | ČÚ: 360975389/0800 | IČ: 67777023 | Datová schránka: hi7kgs

O nás

Okresní myslivecký spolek Beroun sídlí v budově veterinární správy v 1. patře

Dovolujeme si Vás srdečně uvítat na webových stránkách Okresního mysliveckého spolku Beroun Českomoravské myslivecké jednoty. Jsme občanským sdružením jehož členy jsou občané, kterým není lhostejný současný stav naší přírody a zvěře v ní, kteří mají přírodu rádi a rádi také přiloží ruku k dílu, když je třeba přírodě pomoci. Sdružujeme v berounském regionu cca 570 členů, snažíme se probudit zájem u mládeže, organizujeme kurzy pro zájemce o získání loveckého lístku, ti se totiž musí podrobit poměrně náročné zkoušce ze sedmi odborných předmětů. Organizujeme ve spolupráci s mysliveckými sdruženími  pracovní zkoušky loveckých psů, střelecké závody, vědomostní soutěž pro děti O Zlatou srnčí trofej a přehlídky trofejí. Uvedený výčet činností nevystihuje celou náplň naší činnosti a je samozřejmě daleko širší. Uvítáme každého zájemce, který se k nám chce přidat i každého zájemce o spolupráci. Naši členové, kteří jsou sdruženi v mysliveckých sdruženích, nebo honebních společenstvech, kterých je na Berounsku celkem padesátjedna užívají honební pozemky a věnují se chovu a zlepšení životních podmínek zvěře a to těch druhů, které žijí volně na území České republiky. Zabývají se i regulací stavů zvěře a ozdravnými opatřeními v přírodě.

Filozofie myslivosti

  • Lov lze chápat pouze ve spojení s činností zaměřenou na zachování a racionální chov zvěře, opírající se o vědecké poznatky.
  • Myslivec musí znát a zvažovat důvody své činnosti, respektovat zachování biologické rovnováhy, být aktivním ochráncem přírody a všech jejích součástí.
  • Lov slouží a ospravedlňuje se jen tam, kde přispívá k udržení rovnováhy v přírodě.
  • Lov dává člověku možnost usmrcovat zvěř. V důsledku toho se stává i velkou lidskou zodpovědností.
  • Myslivec musí přísně dodržovat a zachovávat etiku lovu.
  • Lov není přípustný bez specifického zákonodárství.

Bez dodržování těchto zásad není člověk myslivcem, ale pytlákem.