ZST

Mysliveckou soutěž o „Zlatou srnčí trofej“ vyhlašuje Českomoravská myslivecká jednota. Soutěž je určena jednotlivcům – členům Kroužků mladých přátel myslivosti a ochrany přírody, i jednotlivcům, kteří se zajímají o přírodu, její ochranu a myslivost.

Soutěž je rozdělena do tří věkových kategorií:
Kategorie A – pro žáky/ně / 3.- 5. tříd ZŠ (9-12 let)
Kategorie B – pro žáky/ně / 6.- 9. tříd ZŠ (12-15 let)
Kategorie M – pro děti do 8 let

Okresní kolo (OMS)

Soutěž okresního kola se skládá z:

  1. Zájmový úkol
  2. Soutěž ve znalostech

Zájmový úkol

Obsahem tohoto úkolu je činnost dětí zaměřená na základy myslivosti, lesnictví, ochranu přírody.(Soutěžící předloží např. sbírku přírodnin, Zápisník se záznamy pozorování zvěře, kresby, sbírku ptačích per, hmyzích škůdců, modely mysliveckých zařízení, odlitky stop a pod.) 2. Soutěž ve znalostech: soutěžící má prokázat, že co uvádí a předkládá k posouzení své činnosti, skutečně dobře zná. Před komisí má prokázat znalostmi ze sedmi okruhů.

Soutěž ve znalostech

soutěžící má prokázat, že co uvádí a předkládá k posouzení své činnosti, skutečně dobře zná. Před komisí má prokázat znalostmi ze sedmi okruhů.