Telefon: +420 311 622 196, +420 737 761 271 | Email: info@oms-beroun.cz | Adresa: Na Dražkách 328, 266 01 Beroun | ČÚ: 360975389/0800 | IČ: 67777023 | Datová schránka: hi7kgs

Zlatá Srnčí Trofej

Zlatá Srnčí Trofej se koná 25. května 2024 na střelnici MS Český kras v Karlštejně od 9. 00 hodin. Všichni přátelé myslivosti s dětmi jsou srdečně zváni.

Mysliveckou soutěž o "Zlatou srnčí trofej" vyhlašuje Českomoravská myslivecká jednota. Soutěž je určena jednotlivcům - členům Kroužků mladých přátel myslivosti a ochrany přírody, i jednotlivcům, kteří se zajímají o přírodu, její ochranu a myslivost.

Soutěž je rozdělena do tří věkových kategorií:
Kategorie A - pro žáky/ně / 3.- 5. tříd ZŠ (9-12 let)
Kategorie B - pro žáky/ně / 6.- 9. tříd ZŠ (12-15 let)
Kategorie M – pro děti do 8 let

Soutěž okresního kola se skládá z:

  1. Zájmový úkol
  2. Soutěž ve znalostech

Zájmový úkol

Obsahem tohoto úkolu je činnost dětí zaměřená na základy myslivosti, lesnictví, ochranu přírody.(Soutěžící předloží např. sbírku přírodnin, Zápisník se záznamy pozorování zvěře, kresby, sbírku ptačích per, hmyzích škůdců, modely mysliveckých zařízení, odlitky stop a pod.) 2. Soutěž ve znalostech: soutěžící má prokázat, že co uvádí a předkládá k posouzení své činnosti, skutečně dobře zná. Před komisí má prokázat znalostmi ze sedmi okruhů.

Soutěž ve znalostech

soutěžící má prokázat, že co uvádí a předkládá k posouzení své činnosti, skutečně dobře zná. Před komisí má prokázat znalostmi ze sedmi okruhů.

Okresní kolo (OMS) dne 17. června 2023 na chatě "Krejčovka" v Brdech.

Soutěž se konala za hezkého počasí, za velké účasti soutěžících i jejich rodin, sice při předávání cen začalo pršet, ale nikomu z přítomných déšť náladu nezkazil. V kategorii A, která měla 5 účastníků zvítězil Jan Sochr z Nenačovic. V kategorii B s 9 soutěžícími zvítězil Filip Wágner z Podluh, který byl vítězem i v loňském roce a zúčastní se národního finále ZST v Jizbici pod Blaníkem. Nejmenší kategorie dětí do 8 let měla 5 přihlášených a všichni dostali věcné ceny.

Děkujeme všem zúčastněným, Lukáši Sudíkovi a jeho přátelům za uspořádání soutěže a výborné občerstvení pro děti i lektory, p. Hrubému za troubení, sponzoru p. Voříškovi, vedoucím kroužků, DDM Beroun, lektorům i OMS Beroun.

Těšíme se znovu na setkání v roce 2024.