ZST

Mysliveckou soutěž o „Zlatou srnčí trofej“ vyhlašuje Českomoravská myslivecká jednota. Soutěž je určena jednotlivcům – členům Kroužků mladých přátel myslivosti a ochrany přírody, i jednotlivcům, kteří se zajímají o přírodu, její ochranu a myslivost.

Soutěž je rozdělena do tří věkových kategorií:
Kategorie A – pro žáky/ně / 3.- 5. tříd ZŠ (9-12 let)
Kategorie B – pro žáky/ně / 6.- 9. tříd ZŠ (12-15 let)
Kategorie M – pro děti do 8 let

Okresní kolo (OMS) dne 11. června 2022 Na Kamenné v Chyňavě

Soutěž okresního kola se skládá z:

  1. Zájmový úkol
  2. Soutěž ve znalostech

Zájmový úkol

Obsahem tohoto úkolu je činnost dětí zaměřená na základy myslivosti, lesnictví, ochranu přírody.(Soutěžící předloží např. sbírku přírodnin, Zápisník se záznamy pozorování zvěře, kresby, sbírku ptačích per, hmyzích škůdců, modely mysliveckých zařízení, odlitky stop a pod.) 2. Soutěž ve znalostech: soutěžící má prokázat, že co uvádí a předkládá k posouzení své činnosti, skutečně dobře zná. Před komisí má prokázat znalostmi ze sedmi okruhů.

Soutěž ve znalostech

soutěžící má prokázat, že co uvádí a předkládá k posouzení své činnosti, skutečně dobře zná. Před komisí má prokázat znalostmi ze sedmi okruhů.

Kamenná na Chyňavě

Soutěž se konala za krásného počasí, za velké účasti soutěžících i jejich rodin. v kategorii A, která měla 14 účastníků zvítězila Veronika Bacíková z Knížkovic. V kategorii B se 7 soutěžícími zvítězil Filip Wágner z Podluh, který se zúčastní národního finále ZST v Beskydech. Nejmenší kategorie dětí do 8 let měla 5 přihlášených a nejlépe si vedl Antonín Svoboda z Berouna.

Děkujeme všem zúčastněným, MS Chyňava za uspořádání soutěže a výborné občerstvení pro děti i lektory, p. Kaslovi za kynologickou ukázku, p. Fritschovi za troubení, sponzoru p. Voříškovi, vedoucím kroužků, lektorům i OMS Beroun.

Těšíme se znovu za rok na ZST.