Telefon: +420 311 622 196, +420 737 761 271 | Email: info@oms-beroun.cz | Adresa: Na Dražkách 328, 266 01 Beroun | ČÚ: 360975389/0800 | IČ: 67777023 | Dat. schránka: hi7kgs | Datová schránka: 

Kurzy

ZKOUŠKY Z MYSLIVOSTI se konaly dne 22. dubna 2023 od 9. 00 hod. v restauraci U Kropáčů v Berouně. Ke zkoušce se přihlásilo 9 adeptů, kteří přišli v plném počtu, z toho tři ženy. Tréma některých uchazečů byla veliká, ale nakonec ji zdárně překonali a zkoušky z myslivosti úspěšně složilo 9 adeptů. Z celkového počtu prospělo 7 uchazečů s vyznamenáním. Nejlepším adeptem se stal p. Bc. Tomáš Kopecký, který byl slavnostně pasován na myslivce za účasti všech přítomných a známých. Novým myslivcům bylo předáno "vysvědčení"- potvrzení o vykonané zkoušce z myslivosti.

Děkujeme p. M. Nejepsovi, majiteli restaurace za vstřícnost a milé prostředí, p. E. Mádlovi a jeho přátelům za výzdobu a organizaci, trubači p. Miloši Hrubému, lektorům OMS Beroun, kulturní komisi OMS Beroun, firmě KOZAP s r.o., a všem přátelům myslivosti, kteří přišli podpořit adepty.

Kurz 2023-2024 bude zahájen 13. ledna 2023

Kurz  2022/2023 byl zahájen 14. ledna 2022

Kurz má část teoretickou a praktickou. Teoretickou přípravu zajišťuje OMS Beroun v průběhu měsíce ledna až března 2020. Přednášky probíhají v sídle OMS  ( ulice Na Dražkách 328, Beroun 2) vždy v pátek od 16,00 do 20,00 hodin a v sobotu od 8,00 do 16,00 hodin s polední přestávkou. Přednáší se celkem 74 hodin. Učební látka je rozvržena do sedmi zkušebních předmětů (vyhláška MZeČR č.244/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 350/2003 Sb. §21-§24):

I. skupina

1. dějiny lovectví a myslivosti a myslivecké spolkové činnosti

2. význam myslivosti, myslivecká kultura, myslivecká etika

3. osobnost myslivce, myslivecká mluva, myslivecké zvyky a tradice.

II. skupina

1. právní předpisy o myslivosti, o zbraních a střelivu, o ochraně přírody a krajiny, veterinární předpisy, předpisy o ochraně zvířat proti týrání, právní předpisy Evropské unie a mezinárodní úmluvy týkající se myslivosti,

2. řízení myslivosti,

3. plány mysliveckého hospodaření a myslivecká statistika

III. skupina

Myslivecká zoologie a biologie zvěře (znalost hlavních rozpoznávacích znaků zvěře a způsobu jejího života)

IV. skupina

1. chov zvěře (včetně umělého chovu zvěře a základní technologie),

2. péče o zvěř (včetně přikrmování zvěře, výstavby a údržby mysliveckých zařízení),

3. ekologie a ochrana přírody, ochrana zvěře a zlepšování životního a přírodního prostředí zvěře, předcházení škodám působených zvěří, vztah k ostatním volně žijícím živočichům, etologie její využití v myslivecké praxi a pohoda zvěře

V. skupina

1.  myslivecká kynologie (znalost plemen a skupin loveckých psů, řádného chovu, výchovy a výcviku, vedení a použití loveckých psů),

2. nemoci loveckých psů (příznaky nemocí a jejich léčení)

3. nemoci zvěře (znalost nejdůležitějších nemocí zvěře, předcházení nemocím a jejich léčení

VI. skupina

1. lovecké zbraně, střelivo, pomůcky a zařízení (pravidla jejich používání a bezpečnostní opatření)

2. základy první pomoci při úrazech při provádění práva myslivosti

VII. skupina

1. způsoby lovu zvěře včetně odchytu a lovecká pravidla

2. lovecké stopařství

3. ošetřování zvěřiny, úprava a hodnocení loveckých trofejí.

Praktická příprava: současně se zahájením teoretické přípravy probíhá i praktická příprava uchazeče o zkoušku z myslivosti v délce 1 roku, a to:

  • výcvik v zacházení se zbraní a střelba (březen-květen 2021) na schválených střelnicích v okrese Beroun pod vedením zkušebního komisaře, na přání účastníků kurzu OMS Beroun zajistí i školení a dohodne uspořádání zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu.
  • praktická příprava v honitbě (březen 2021 - březen 2022), cílem této přípravy je seznámit se s činností a úkoly myslivce v průběhu celého mysliveckého roku v konkrétní honitbě pod vedením zkušeného myslivce. Respektujeme přání účastníka kurzu vykonávat praktickou přípravu v honitbě, ke které má osobní vztah a její uživatel s tím souhlasí.
  • praktická příprava na akcích pořádaných OMS Beroun - cílem této přípravy je seznámení se v praxi s přípravou a průběhem akcí kynologických, střeleckých, mysliveckých a  kulturních   (jedná se např. o zkoušky z výkonu loveckých psů, střelecké přebory a soutěže, hodnocení trofejí a podobně - každý účastník kurzu obdrží kalendářní plán mysliveckých akcí pro rok 2021).

Na dobu přípravy ke zkoušce z myslivosti sjednává OMS Beroun pojištění odpovědnosti (výcvik se zbraní) a úrazové pojištění účastníků kurzu myslivosti.

Poplatek uchazeče o kurz  myslivosti byl stanoven OMR na 6.500,- Kč, i s poplatkem za zkoušku v dalším roce. 

Přihlášky je možné zaslat na adresu ČMMJ Okresní myslivecký spolek Beroun, ul. Na Dražkách 328, Beroun 2, PSČ 266 80  

Případné dotazy na telefonu: 311 622 196 popř. 737 761 271.


Případné dotazy na telefonu: 311 622 196 popř. 737 761 27